RADIONICA „RECITE DA DONIRANJU HRANE“

U organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 11. do 14. lipnja 2019. godine u Hotelu Osijek održao se 10. Međunarodni kongres „Flour-Bread ’19“ i 12. Hrvatski kongres tehnologa proizvodnje i prerade brašna „Brašno-kruh ’19.“.
Program je započeo održavanjem radionice na temu „Recite da doniranju hrane“, odnosno izlaganjem gospođe Ive Skelin Paulić iz Ministarstva poljoprivrede o Nacionalnoj strategiji sprječavanja nastajanja otpada od hrane te novim alatima u doniranju hrane. Nakon toga je gospođa Andrea Gross-Bošković iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu izložila strategiju kako sigurno rukovati viškovima hrane.
Nakon izlaganja uslijedila je rasprava gdje su se razmijenila iskustva i problemi . Kao pozitivan primjer spomenuta je aplikacija Banka hrane Ministarstva poljoprivrede u koju se uključio za sada samo SPAR Hrvatska sa kruhom i pekarskim proizvodima uz nadu da će ići i ostali proizvodi.
Istraživanje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za hranu pokazalo je kako tek oko trećine građana razumije razliku između navođenja roka trajanja “upotrijebiti do” i “najbolje upotrijebiti do”, što također može dovesti do nepotrebnog bacanja zdravstveno ispravne hrane.
Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede planira i izmjenu zakonodavnog okvira, tako da se hrana, pod uvjetom da je sigurna, može donirati i nakon isteka “najbolje upotrijebiti do” datuma, kao i izmjene koje će omogućavati iskorištavanje poreznih olakšica do posljednjeg dana roka trajanja hrane.
Naglasak je bio na tome da se održi sastanak sa trgovačkim lancima i tvrtkama jer je to jedini način da se hrana ne baca i da se nahrane gladni.

U Osijeku, 18.06.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak