Radosna vijest brzo se raširila u mjesnom ogranku „Jug 2“

Radosna vijest brzo se raširila u mjesnom ogranku „Jug 2“ i stvorio se poveći red oko 150 obitelji u socijalnoj potrebi i majki sa djecom s radošću očekujući Dukatovu donaciju. Udruga je uz Dukatove proizvode djelila i Kanaanov čips i ostale prehrambene proizvode. Sva donacija je podijeljena u roku od pola sata uz radost i veselje kako prisutnih roditelja, tako i djece i zadovoljni otišli svojim domovima. Veliko hvala Dukatu mliječna industrija Zagreb, koji je sa puno ljubavlju u srcu daruje i uvijek misli na obitelji u socijalnoj potrebi.