SRETNO VALENTINOVO

Svim našim građanima-građankama čestitamo dan ljubavi.
Trebamo se voljeti svaki dan a ne samo 14. veljače.
Ljubav je u našim srcima, a Rijeka ljubavi širi ozračje ljubavi
svuda oko nas.
Svima koji su zaljubljeni,
onima koji to nisu
i svima koji će tek biti želimo
SRETNO VALENTINOVO

U Osijeku, 13.02.2018.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak