TEME DANA – Kada bi svi trgovački centri donirali hranu pred istekom trajanja, ne bi bilo siromašnih