U NAŠ LIJEPI GRAD DOLAZI NAM GOSTI IZ USA IZ GRADA MINNESOTE

Na veliku radost humanitarne udruge „Rijeke ljubavi“ posredstvom naših dragih Dubrovčana putnička agencija Dubrovnik Sait d.o.o. dolazi nam grupa Amerikanaca 21.02.2018. u 08,30-09.30 sati, MARL je kratica za
“Minnesota Agriculture & Rural Leadership” (Upravljanje poljoprivredom i ruralnim područjima u Minnesoti).

Gosti dolaze iz SAD-a, iz Minnesote, studiraju na poslijediplomskom studiju u sklopu programa pod nazivom Upravljanje poljoprivredom i ruralnim područjima u Minnesoti.
To su sve ljudi koji rade ili u poljoprivredi (farmeri, stočari i sl.) ili pak rade u institucijama koje se tiču poljoprivrede i zaštite okoliša.

Ukupno imamo 32 gosta i prevoditelja.
Radujemo se Vašem dolasku.

U Osijeku, 20.02.2018. Predsjednica udruge: Štefica Čučak