UDRUGU RIJEKA LJUBAVI POSJETILA EKIPA HRT-a

Danas je humanitarnu udrugu Rijeka ljubavi posjetila ekipa Hrvatske radio televizije / HRT / u trenucima kada se u ranim jutarnjim satima, a prije podjele uskršnjih “paketa života “stvorila već povelika kolona naših sugrađana u socijalnoj potrebi.Pojedini građani su na temu siromaštva dali intervju te iznijeli svoja razmišljanja i iskustva vezana za preživljavanje i tešku situaciju u kojoj žive.

Projektom FEAD financiranog iz fondova EU I suradnjom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pokrivamo mjesečno kroz jednu godinu sa paketima prehrambenih proizvoda tkz. “paketa života” 940 obitelji u socijalnoj potrebi / 3500 članova /, ali se broj onih koji su u potrebi svakodnevno povečava. .Kod podjele paketa jedan dan odvajamo i za naše sugrađane i njihove obitelji koji nam donesu potvrde o primanjima od 805,00 kn do 1500,00kn pa nam se prema našem infomatičkom sistamu broj popeo za još 600 na 1640 obitelji / 5500 članova /,a koji pakete primaju zahvaljujući robnim rezervama i donacijama naših građana, škola, i drugih dobročinitelja. Pitamo se dali netko u ovom Gradu misli na činjenicu kako preživjeti i dostojno proslaviti najveći kršćanski blagdan Uskrs sa samo 800 kuna; tu su i oni koji rade a sa svojim malim plaćama jedva preživljavaju pa nam se i oni javljaju u Udrugu sa zahtjevima za pomoć.Veliki je pritisak ljudi iz naše Osječko-baranjske županije ali sve se više javljaju i građani iz drugih susjednih županija, a mi kao največa humanitarna udruga u RH podmirujemo jedva potrebe svoga Grada Osijeka..