UGOVOR O sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju/sufinanciranju projekta 7 programa Humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“

„Čista jutra za bulje sutra“je naziv Ugovora o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju projekata humanitarne udruge Rijeke ljubavi. Kako u Projektu “Ublažavanje siromaštva na području Grada Osijeka“ pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane ili osnovne materijalne pomoći za razdoblje 2014 – 2020 ( OP FEAD ) ) u realizaciji Projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Osijeka i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje nisu ukomponirane higijenske potrebštine za naše korisnike podnijeli smo zahtjev na natječajOBŽ-a koja nam je u cijelosti prihvačena u iznosu od 30,000,00 kn . Tako ćemo pokriti potrebe 500 obitelji u socijalnoj potrebi ( korisnika programa OP FEAD) jedanput mjesečno kroz pet mjeseci. Isti bi se ugasio sa istekom programa OP FEAD 31.RUJNA 2017.
Ukoliko sredstva ubrzo stignu na naš račun prva podjela bi bila 15.05.2017. ( ponedjeljak ) od 10 do 14 sati i trajla bi do 19.05.2017. istodobno sa podjelom „ paketa života“ za nosioce socijalnih iskaznica.

Zahvaljujemo se Osječko-baranjskom županu gospodinu Vladimiru Šišljagiću na pruženoj potpori obiteljima u socijalnoj potrebi , a doznačena sredstva ćemo upotrijebiti za nabavku higijenskih potrebština kojima ćemo podignuti kvalitetu života naših korisnika.

„Dobro se sa dobrim uvijek vrača„ !