VRIJEDNA DONACIJA KONZUMA PREHRAMBENIH PROIZVODA

U humanitarnoj udruzi “Rijeka ljubavi” uvijek ima lijepih, plemenitih i humanih događanja tako i jučer 17.09.2019. stigla nam je veća količina prehrambenih proizvoda od našeg donatora Konzuma tako da smo obradovali poveći red obitelji u socijalnoj potrebi koji su željno iščekivali podjelu donacije.

Konačno se nazire početak donacija hrane pred istekom roka, a tu radost upriličio je naš izuzetno dragi donator Konzum koji ulaže puno truda da osigura hranu pred istekom roka kako bi bilo što manje gladnih u našem gradu i da se smanje dugi redovi pred „Rijekom ljubavi“.

Veliko hvala našem donatoru Konzumu koji s riječi prelazi na djela kako bi poboljšao kvalitetu života obiteljima u socijalnoj potrebi.

U Osijeku, 18.09.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak