VRLO VRIJEDNA DONACIJA TVRTKE „ŽITO“ D.O.O.

U Rijeci ljubavi humanitarnih događanja uvijek ima u izobilju, danas nam je stigla vrijedna donacija od „Žita“d.o.o. našeg izuzetno dragog dobročinitelja, velikog humaniste koji godinama brine i skrbi za svoje građane u socijalnoj potrebi.
Pod nebom što se plavi sve više je radosnih lica kako starih, mladih i dječice u „Rijeci ljubavi“.
Donator tvrtka „Žito“ d.o.o. uvijek je na djelu i usrećuje socijalu cijelu, a donacija sadrži 131 zimsku salamu, koju ćemo dijeliti na dva djela kako bi što više naših korisnika dobilo ovaj vrlo kvalitetan proizvod.
Da, dragi naši korisnici, sugrađani i svi dragi ljudi treba prijeći s riječi na djela, jer vjera bez djela mrtva je u sebi, samo da je više tvrtki poput našeg zlatnog „Žita“ d.o.o. u našem voljenom Gradu ne bi bilo tužnih obitelji u socijalnoj potrebi .
Na radost Udruge i obitelji u socijalnoj potrebi, a naročito naše djece sa radošću će degustirati salame „Dobro“ je dobro jesti.
Velika hvala našem donatoru, jer davanje od sebe za druge koji žive na rubu egzistencije, žive za ovaj Grad i građane samo da je više takvih ne bi bilo gladnih.
Neka dragi Bog blagoslovi humanost, dobrotu i suosjećaj prema obiteljima u socijalnoj potrebi tvrtke „Žito“ d.o.o.
„BUDI HUMAN – BUDI ČOVJEK“
U Osijeku, 13.05.2022.
Predsjednica Udruge: Štefica Čučak