Zahvaljujemo se Glasu Slavonije koji svakodnevo prati naš rad, i na taj način informira javnost o našim aktivnostima.

Zahvaljujemo se Glasu Slavonije koji svakodnevo prati naš rad, i na taj način informira javnost o našim aktivnostima.