ZAHVALJUJUĆI DONATORIMA SVAKOG DANA DIJELI SE OBITELJSKI „JUTARNJI DORUČAK“ OBITELJIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

Velika izuzetno velika čuda događaju se u humanitarnoj udruzi „Rijeka ljubavi“ na radost naših korisnika, djece, invalida, trudnica stigla nam je veća količina prehrambenih proizvoda pred istekom roka,
Imali smo veliku podjelu obiteljskog „jutarnjeg doručka“ jer smo primili široku lepezu prehrambenih proizvoda pred istekom roka od naših dragih donatora koji ne troše isprazne riječi već s riječi prelaze na djela.
Neka dragi Bog blagoslovi dobrotu naših dragih donatora:
– Konzumu sa svojih 9 poslovnica
– Velpro-centaru d.o.o sa bogatim donacijama čiji ćemo dio uključiti u podjelu paketa života za mjesec studeni
– SPAR-u Hrvatska koji svakodnevno putem aplikacije Banka hrane donira mirisni i svježi kruh
Onaj tko ima ljubavi u sebi uvijek ima nešto za darivati, a ruka koja daruje može promijeniti svijet na bolje pa učinimo to svi zajedno.

U Osijeku, 13.11.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak