ZAJEDNIČKI JAVNOBILJEŽNIČKI ZBOR

Naš donator ZAJEDNIČKI JAVNOBILJEŽNIČKI ZBOR povodom Dana otvorenih vrata javnih bilježnika koji se obilježava 25.listopada 2017., a budući da je tema Dana otvorenih vrata “Zaštita prava ranjivih osoba” donirao je 25.10.2017.našoj humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi iznos od 5000,00 kn.

Od srca se zahvaljujemo za ovu hvale vrijednu donaciju.
“Dobro se uvijek dobrim vraća”

U Osijeku, 27.10.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak