PODJELA OBITELJSKOG “JUTARNJEG DORUČKA”

Zahvaljujemo našim korisnicima koji se drže uputa i naputaka i dolaze na podjelu obiteljskog jutarnjeg doručka točno u 10:00 sati, te mirno čekaju na rastojanju jedan od drugoga.
Danas smo uspjeli podijeliti obiteljski jutarnji doručak za oko 40 obitelji i osigurano je preko 100 članova obitelji sa prehrambenim proizvodima za najmanje dva dana.
Neka dragi Bog blagoslovi dobrotu naših dragih donatora koji nam svakodnevno doniraju prehrambene proizvode i pokazuju veliki suosjećaj prema obiteljima u socijalnoj potrebi:
– Konzumu plus d.o.o. sa svojih 9 poslovnica
– SPAR-u Hrvatska koji svakodnevno putem aplikacije Banka hrane donira mirisni i svježi kruh i krušne pripravke
– Kanaan iz Donjeg Miholjca sa svojim hrskavim čipsom
Mir i dobro uz Božji blagoslov želi Vam vaša “Rijeka ljubavi”

U Osijeku, 20.03.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak